Top Soccer Top Save Top Move Top Fun
Top4All

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. **Top4All:** Top4All verwijst naar de organisatie die voetbalkampen organiseert en is gevestigd op top4all.be. 

1.2. **Gebruiker:** Elke natuurlijke of rechtspersoon die de website top4all.be bezoekt, informatie opvraagt, en/of gebruikmaakt van de diensten aangeboden door Top4All.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten, en activiteiten die via de website top4all.be worden aangeboden door Top4All.

2.2. Door gebruik te maken van de diensten van Top4All, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

3. Diensten en Aanbiedingen

3.1. Top4All biedt voetbalkampen aan via de website top4all.be.

3.2. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

4. Inschrijving en Betaling

4.1. Inschrijving voor een voetbalkamp is definitief na ontvangst van de betaling.

4.2. Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven betaalmethoden op de website.

5. Annulering en Terugbetaling

5.1. Annulering door de gebruiker is enkel mogelijk na contact met Top4All.

5.2. Bij annulering vindt geen volledige terugbetaling plaats, tenzij anders overeengekomen met Top4All.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Top4All is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies, diefstal, of enige andere vorm van nadeel tijdens de voetbalkampen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2. Deelnemers aan de voetbalkampen dienen zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering.

7. Privacy

7.1. Top4All behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

8. Intellectueel Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de aangeboden diensten behoren toe aan Top4All.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

9.1. Top4All behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren.

10. Contact

10.1. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen gebruikers contact opnemen met Top4All via het e-mailadres top4all@gmail.com.

11. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

11.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 

Door gebruik te maken van de diensten van Top4All stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

Kalender

Kalender

Volledige kalender
Top4All contact

Contact

Voor algemene vragen, contacteer ons op onderstaand contactformulier.
Voor specifieke vragen, gelieve de contactformulieren op de afdelingspagina's te gebruiken.
Bedankt! Je bericht is goed verzonden.
Oeps! Er is iets mis gegaan.